• македонски јазик
  • English

LOCATION

5 Anton Popov Street, 1000 Skopje, R. Macedonia

+389 2 321 27 00

Contact us

Read More

Ангелка Белазелкоска

Заменик раководител на Сектор контрола на квалитет телефон: 02 551 45 03 е-пошта: angelka@eurofarm.com.mk   Образование 1993г. – 1998г. – Дипл. фармацевт Фармацевтски факултет – Скопје   Странски јазици Англиски, српски   Членства во професионални и други организации 2000г. – тековно – Фармацевтска комора на Македонија   Професионално искуство 2016г. – тековно – Заменик раководител […]