• македонски јазик
  • English

LOCATION

5 Anton Popov Street, 1000 Skopje, R. Macedonia

+389 2 321 27 00

Contact us

Read More

Даниела Попоска

Комерцијалист телефон: 02 551 45 15 е-пошта: daniela.poposka@eurofarm.com.mk   Образование 1995г. – 2000г. – Дипл. фармацевт Фармацевтски факултет – Скопје   Странски јазици Англиски, француски   Членства во професионални и други организации 2007г. – тековно -Фармацевтска комора на Македонија   Професионално искуство 2012г. – тековно – Комерцијалист ЕУРО-ФАРМ ДООЕЛ Сектор: Одделение за продажба   2008г. […]

Read More

Душко Давчев

Комерцијалист телефон: 02 551 45 31 е-пошта: dusko@eurofarm.com.mk   Образование 2008г. – 2013г. – М-р по фармација Фармацевтски факултет – Скопје   Странски јазици Англиски   Членства во професионални и други организации 2014г. – тековно – Фармацевтска комора на Македонија   Професионално искуство 2013г. – тековно – Комерцијалист ЕУРО-ФАРМ ДООЕЛ Сектор: Одделение за продажба  

Read More

Александра Ристиќ

Комерцијалист телефон: 02 551 45 13 е-пошта: aleksandra.ristic@eurofarm.com.mk   Образование 1999г. – 2008г. – Дипл. фармацевт Фармацевтски факултет – Скопје   Странски јазици Англиски, германски   Членства во професионални и други организации 2010г. – тековно – Фармацевтска комора на Македонија   Професионално искуство 2009г. – тековно – Комерцијалист ЕУРО-ФАРМ ДООЕЛ Сектор: Одделение за продажба  

Read More

Ана Петрушевска

Комерцијалист телефон: 02 551 45 12 е-пошта: ana.petrusevska@eurofarm.com.mk   Образование 2013г. – тековно Фармацевтски факултет – Скопје   Странски јазици Англиски   Членства во професионални и други организации /   Професионално искуство 2005г. – тековно – Комерцијалист ЕУРО-ФАРМ ДООЕЛ Сектор: Одделение за продажба   1997г. – 2003г. – Фармацевтски техничар Аптека Макмедика Сектор: Фармација  

Read More

Ристе Ристевски

Комерцијалист телефон: 02 551 45 11 е-пошта: riste@eurofarm.com.mk   Образование 2005г. – 2010г. – М-р по фармација Фармацевтски факултет – Скопје   Странски јазици Англиски   Членства во професионални и други организации 2012г. – тековно – Фармацевтска комора на Македонија   Професионално искуство 2012г. – тековно – Комерцијалист ЕУРО-ФАРМ ДООЕЛ Сектор: Одделение за продажба