• македонски јазик
  • English

LOCATION

5 Anton Popov Street, 1000 Skopje, R. Macedonia

+389 2 321 27 00

Contact us

Read More

Сузана Давиткова

Комерцијалист телефон: 02 551 45 14 е-пошта: suzana@eurofarm.com.mk   Образование 1994г. – 2000г. – Дипл. фармацевт Фармацевтски факултет – Скопје   Странски јазици Англиски   Членства во професионални и други организации 2001г. – тековно – Фармацевтска комора на Македонија   Професионално искуство 2012г. – тековно – Комерцијалист ЕУРО-ФАРМ ДООЕЛ Сектор: Одделение за продажба   2003г. […]