• македонски јазик
  • English

LOCATION

5 Anton Popov Street, 1000 Skopje, R. Macedonia

+389 2 321 27 00

Contact us

Read More

Фани Смуткоска

Раководител на Сектор финансии и сметководство телефон: 02 551 45 25 е-пошта: fani@eurofarm.com.mk   Образование М-р по економски науки   Дипл. економист   Странски јазици   Членства во професионални и други организации   Професионално искуство тековно – Раководител ЕУРО-ФАРМ ДООЕЛ Сектор: Финансии и сметководство