• македонски јазик
  • English

LOCATION

5 Anton Popov Street, 1000 Skopje, R. Macedonia

+389 2 321 27 00

Contact us

Read More

Наташа Митревска-Поповска

Раководител на Одделение за правни работи телефон: 02 551 45 29 е-пошта: adv.natasa@eurofarm.com.mk   Образование 2003г. – Дипл. правник со положен правосуден испит Министерство за правда на Р. Македонија   1996г. – 2001г. – Дипл. правник Правен факултет „Јустинијан Први“ – Скопје   Странски јазици Англиски, српски, хрватски   Членства во професионални и други организации […]