• македонски јазик
  • English

LOCATION

5 Anton Popov Street, 1000 Skopje, R. Macedonia

+389 2 321 27 00

Contact us

Read More

Елена Младеновска

Раководител на Сектор контрола на квалитет телефон: 02 551 45 47 е-пошта: elena@eurofarm.com.mk   Образование 2001г. – 2006г. – Дипл. фармацевт Фармацевтски факултет – Скопје   Странски јазици Англиски   Членства во професионални и други организации 2006г. – тековно – Фармацевтска комора на Македонија   Професионално искуство 2008г. – тековно – Раководител ЕУРО-ФАРМ ДООЕЛ Сектор:  Контрола […]