• македонски јазик
  • English

LOCATION

5 Anton Popov Street, 1000 Skopje, R. Macedonia

+389 2 321 27 00

Contact us

Read More

Александар Донески

Сметководител е-пошта: aleksandar.doneski@eurofarm.com.mk   Образование 2013г. – тековно – Магистрант по монетарна економија, финансии и банкарство Економски факултет – Скопје   1999г. – 2010г. – Дипл. економист Економски факултет – Скопје   Странски јазици Англиски   Членства во професионални и други организации / Професионално искуство 2016г. – тековно – Сметководител ЕУРО-ФАРМ ДООЕЛ Сектор: Сметководство   […]

Read More

Софија Димоска

Сметководител е-пошта: sofija.dimovska@eurofarm.com.mk   Образование 2007г. – 2011г. – Дипл. економист Економски факултет – Скопје   Странски јазици Англиски   Членства во професионални и други организации /   Професионално искуство 2016г. – тековно – Сметководител ЕУРО-ФАРМ ДООЕЛ Сектор: Сметководство   2015г. – 2016г. – Сметководител Лион Биро ДООЕЛ Сектор: Финансии  

Read More

Катерина Алексовска

Сметководител телефон: 02 551 45 40 е-пошта: katerina@eurofarm.com.mk   Образование 1989г. – 1995г. – Дипл. економист Економски факултет – Скопје   Странски јазици Српски, француски, словенечки   Членства во професионални и други организации /   Професионално искуство 2015г. – тековно – Сметководител ЕУРО-ФАРМ ДООЕЛ Сектор: Сметководство   2014г. – 2015г. – Сметководител ДАМС- Скопје Сектор: […]

Read More

Елизабета Неделковска

Сметководител телефон: 02 551 45 41 е-пошта: elizabeta@eurofarm.com.mk   Образование 2004г.  – Педагошко-психолошка и методска подготовка Филозофски факултет – Скопје   1993г. – 1997г. – Дипл. економист Економски факултет – Прилеп   Странски јазици Француски, англиски, српски   Членства во професионални и други организации /   Професионално искуство  2015г. – тековно – Сметководител ЕУРО-ФАРМ ДООЕЛ […]

Read More

Пандорче Иваноска

Сметководител телефон: 02 551 45 39 е-пошта: pandorce@eurofarm.com.mk   Образование 2013г. – 2014г. – Дипл. економист Економски факултет – Скопје   1997г. – 2000г. – Дипл. економист Економски факултет – Прилеп   Странски јазици Англиски, српски, влашки   Членства во професионални и други организации /   Професионално искуство 2015г. – тековно – Сметководител ЕУРО-ФАРМ ДООЕЛ […]

Read More

Филип Скалов

Сметководител телефон: 02 551 45 38 е-пошта: filip.skalov@eurofarm.com.mk   Образование 2006г. – 2009г. – Дипл. економист Универзитет „Американ Колеџ“ Скопје   Странски јазици Англиски, српски, хрватски   Членства во професионални и други организации /   Професионално искуство 2015г. – тековно – Сметководител ЕУРО-ФАРМ ДООЕЛ Сектор: Сметководство   2011г. – 2015г. – Менаџер за набавка Скалком […]

Read More

Емилија Ристевска

Сметководител телефон: 02 551 45 27 е-пошта: emilija@eurofarm.com.mk   Образование 2000г. – 2006г. – Дипл. економист Економски факултет – Прилеп   Странски јазици Англиски   Членства во професионални и други организации /   Професионално искуство 2012г. – тековно – Сметководител ЕУРО-ФАРМ ДООЕЛ Сектор: Сметководство   2008г. – 2010г. – Административен асистент Нова 2006 ДООЕЛ Битола […]

Read More

Сузана Стојчева

Сметководител телефон: 02 551 45 26 е-пошта: suzana.stojceva@eurofarm.com.mk   Образование 1999г. – 2003г. – Дипл. одделенски наставник Педагошки факултет – Скопје   Странски јазици Српски, англиски   Членства во професионални и други организации /   Професионално искуство 2010г. – тековно – Сметководител ЕУРО-ФАРМ ДООЕЛ Сектор: Сметководство   2009г. – 2010г. – Сметководител Бујото Хоум Сектор: […]