• македонски јазик
 • English

ЛОКАЦИЈА

Антон Попов бр.5, 1000 Скопје, Р.Македонија

+389 2 321 27 00

Контактирајте нѐ

ПОЛИТИКА

ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Политиката на „ЕУРО-ФАРМ“ за управување со квалитет и заштита на животната средина се темели на посветеноста на персоналот за задоволување на потребите и очекувањата на купувачите преку следниве постулати:

  Исполнување на барањата и задоволствата на нашите клиенти, преку трговија со најсовремени фармацевтски производи во согласност со соодветните закони, прописи и други барања поврзани со заштита на животната средина и дејноста на „ЕУРО-ФАРМ“;
  Добавувачите како партнери, ги избираме преку оценување на нивната способност во исполнувањето на нашите барања, за производство на квалитетни фармацевтски производи и заштита на животната средина;
  Персоналот на „ЕУРО-ФАРМ” е јадрото на организацијата, оттука Менаџментот својата визија и целите на истата, ги исполнува преку неговата компетентност, знаење и искуство;
  Постојаното подобрување на интегрираниот Систем за управување со квалитет и заштита на животната средина, го постигнуваме со анализа на производствените/ услужните процеси и аспектите врз животната средина, како и исполнувањето и надминувањето на очекувањата;
  Едукација и подигање на свеста на вработените за превентивно делување и постојано подобрување на квалитетот и заштитата на животната средина;
  Разгледување на мислењата и сугестиите на сите заинтересирани страни и преземање на адекватни мерки за унапредување на интегрираниот Систем за управување со квалитетот и заштита на животната средина;
  Превенција од несакани ефекти, во сите етапи на процесот, преку почитување на добрите производни и хигиенски практики.

МОТО:

НИЕ ПОСТОИМЕ ЗА ДА СЕ ГРИЖИМЕ ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЈЕ!