Ангелка Белазелкоска
ЗАМЕНИК РАКОВОДИТЕЛ
Email: angelka@eurofarm.com.mk
telefon:+ 389 2 551 45 03

angelka-uvoz1Заменик раководител на Сектор контрола на квалитет

телефон: 02 551 45 03

е-пошта: angelka@eurofarm.com.mk

 

Образование

1993г. – 1998г. – Дипл. фармацевт

Фармацевтски факултет - Скопје

 

Странски јазици

Англиски, српски

 

Членства во професионални и
други организации

2000г. – тековно – Фармацевтска комора на Македонија

 

Професионално искуство

2016г. – тековно – Заменик раководител

ЕУРО-ФАРМ ДООЕЛ

Сектор: Контрола на квалитет

 

2002г. – 2009г. – Комерцијалист

ЕУРО-ФАРМ ДООЕЛ

Сектор: Одделение за продажба

 

2000г. - 2002г. - Аптекарка

Аптеки ЕУРОФАРМ

Сектор: Фармација

 

Your name: *
Your phone: *
Your e-mail: *
Contact Preference:
Title of Message: *
Text: *
Please, Enter the Code