Даниела Попоска
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА
Email: daniela.poposka@eurofarm.com.mk
telefon:+ 389 2 551 45 15

daniela-prodazba1.1Комерцијалист

телефон: 02 551 45 15

е-пошта: daniela.poposka@eurofarm.com.mk

 

Образование

1995г. – 2000г. – Дипл. фармацевт

Фармацевтски факултет - Скопје

 

Странски јазици

Англиски, француски

 

Членства во професионални и
други организации

2007г. - тековно -Фармацевтска комора на Македонија

 

Професионално искуство

2012г. – тековно – Комерцијалист

ЕУРО-ФАРМ ДООЕЛ

Сектор: Одделение за продажба

 

2008г. – 2012г. – Комерцијалист

Кемо-Фарм ДООЕЛ

Сектор: Комерција

 

2004г. – 2006г. – Раководител

Libra AG Company of Phoenix Group

Сектор: Комерција

 

Your name: *
Your phone: *
Your e-mail: *
Contact Preference:
Title of Message: *
Text: *
Please, Enter the Code