Елена Младеновска
РАКОВОДИТЕЛ
Email: elena@eurofarm.com.mk
telefon:+ 389 2 551 45 47

elena-regulativa2Раководител на Сектор контрола на квалитет

телефон: 02 551 45 47

е-пошта: elena@eurofarm.com.mk

 

Образование

2001г. – 2006г. – Дипл. фармацевт

Фармацевтски факултет - Скопје

 

Странски јазици

Англиски

 

Членства во професионални и
други организации

2006г. – тековно – Фармацевтска комора на Македонија

 

Професионално искуство

2008г. – тековно – Раководител

ЕУРО-ФАРМ ДООЕЛ

Сектор:  Контрола на квалитет

 

2008г. – тековно – Лице одговорно за фармацевтска регулатива

ЕУРО-ФАРМ ДООЕЛ

Сектор:  Одделение за регулаторни прашања

 

2007г. – 2008г. – Аптекарка

Аптека Макмедика

Сектор: Фармација

 

Your name: *
Your phone: *
Your e-mail: *
Contact Preference:
Title of Message: *
Text: *
Please, Enter the Code