Емилија Ристевска
СМЕТКОВОДСТВО
Email: emilija@eurofarm.com.mk
telefon:+ 389 2 551 45 27

emilija-smetkovodstvo1.1Сметководител

телефон: 02 551 45 27

е-пошта: emilija@eurofarm.com.mk

 

Образование

2000г. – 2006г. – Дипл. економист

Економски факултет - Прилеп

 

Странски јазици

Англиски

 

Членства во професионални и
други организации

/

 

Професионално искуство

2012г. – тековно – Сметководител

ЕУРО-ФАРМ ДООЕЛ

Сектор: Сметководство

 

2008г. – 2010г. – Административен асистент

Нова 2006 ДООЕЛ Битола

Сектор: Административни и општи работи

 

Your name: *
Your phone: *
Your e-mail: *
Contact Preference:
Title of Message: *
Text: *
Please, Enter the Code