Катерина Алексовска
СМЕТКОВОДСТВО
Email: katerina@eurofarm.com.mk
telefon:+ 389 2 551 45 40

katerina-smetkovodstvo1.1Сметководител

телефон: 02 551 45 40

е-пошта: katerina@eurofarm.com.mk

 

Образование

1989г. – 1995г. – Дипл. економист

Економски факултет - Скопје

 

Странски јазици

Српски, француски, словенечки

 

Членства во професионални и
други организации

/

 

Професионално искуство

2015г. – тековно – Сметководител

ЕУРО-ФАРМ ДООЕЛ

Сектор: Сметководство

 

2014г. – 2015г. – Сметководител

ДАМС- Скопје

Сектор: Сметководство

 

2008г. – 2009г. – Координатор

Алекс-ГТ Љубљана

Сектор: Финансии

 

 

Your name: *
Your phone: *
Your e-mail: *
Contact Preference:
Title of Message: *
Text: *
Please, Enter the Code