Марија Алексовска
СТРУЧЕН СОРАБОТНИК
Email: marija.aleksovska@eurofarm.com.mk

marija-marketing1Стручен соработник

е-пошта: marija.aleksovska@eurofarm.com.mk

 

Образование

2001г. – 2006г. – М-р по фармација

Фармацевтски факултет - Софија

 

Странски јазици

Англиски, бугарски

 

Членства во професионални
и други организации

/

 

Професионално искуство

2016г. – тековно – Стручен соработник

ЕУРО-ФАРМ ДООЕЛ

Сектор: Одделение за маркетинг

 

2011г. – 2015г. – Директор

Аптека Галениус МиД

Сектор: Фармација

 

2007г. – 2015г. – Управител

ФиГ Фармацеутикал ДООЕЛ увоз-извоз

Сектор: Фармација

Your name: *
Your phone: *
Your e-mail: *
Contact Preference:
Title of Message: *
Text: *
Please, Enter the Code