Наташа Митревска-Поповска
РАКОВОДИТЕЛ
Email: adv.natasa@eurofarm.com.mk
telefon:+ 389 2 551 45 29

natasa-pravni1Раководител на Одделение за правни работи

телефон: 02 551 45 29

е-пошта: adv.natasa@eurofarm.com.mk

 

Образование

2003г. – Дипл. правник со положен правосуден испит

Министерство за правда на Р. Македонија

 

1996г. – 2001г. – Дипл. правник

Правен факултет „Јустинијан Први“ - Скопје

 

Странски јазици

Англиски, српски, хрватски

 

Членства во професионални и
други организации

2011г. – тековно – Здружение на правници на Р. Македонија

2003г. – тековно – Адвокатска Комора на РМ

 

Професионално искуство

2005г. – тековно – Правен застапник

ЕУРО-ФАРМ ДООЕЛ

Сектор: Одделение за правни работи

 

2003г. – тековно – Адвокат

Адвокат Наташа Митревска – Поповска

Сектор: Адвокатура

 

2001г. – 2003г. – Дипл. правник

Адвокатска канцеларија „Муратовски“

Сектор: Адвокатура

Your name: *
Your phone: *
Your e-mail: *
Contact Preference:
Title of Message: *
Text: *
Please, Enter the Code