Новица Миротиќ
СТРУЧЕН СОРАБОТНИК
Email: novica@eurofarm.com.mk

novica-marketing2Стручен соработник

e-пошта: novica@eurofarm.com.mk

 

Образование

2001г. – 2009г. – Дипл. доктор по стоматологија

Стоматолошки факултет - Скопје

 

Странски јазици

Англиски, црногорски

 

Членства во професионални и
други организации

/

 

Професионално искуство

2015г. – тековно – Стручен соработник

ЕУРО-ФАРМ ДООЕЛ

Сектор: Одделение за маркетинг

 

2014г. – 2015г. – Стручен соработник

Титан ДООЕЛ

Сектор: Маркетинг

 

2013г. – 2014г. – Стручен соработник

Европа Лек ДООЕЛ

Сектор: Маркетинг

 

Your name: *
Your phone: *
Your e-mail: *
Contact Preference:
Title of Message: *
Text: *
Please, Enter the Code