Пандорче Иваноска
СМЕТКОВОДСТВО
Email: pandorce@eurofarm.com.mk
telefon:+ 389 2 551 45 39

pandorce-smetkovodstvo1.1Сметководител

телефон: 02 551 45 39

е-пошта: pandorce@eurofarm.com.mk

 

Образование

2013г. – 2014г. – Дипл. економист

Економски факултет – Скопје

 

1997г. – 2000г. – Дипл. економист

Економски факултет - Прилеп

 

Странски јазици

Англиски, српски, влашки

 

Членства во професионални и
други организации

/

 

Професионално искуство

2015г. – тековно – Сметководител

ЕУРО-ФАРМ ДООЕЛ

Сектор: Сметководство

 

2013г. – 2015г. – Таен купувач

SWOT Research

Сектор: Маркетинг

 

2012г. – 2014г. – Маркетинг агент

Економско правен консалтинг ФВ

Сектор: Маркетинг

 

Your name: *
Your phone: *
Your e-mail: *
Contact Preference:
Title of Message: *
Text: *
Please, Enter the Code