Софија Димоска
СМЕТКОВОДСТВО
Email: sofija.dimovska@eurofarm.com.mk

sofija-smetkovodstvo1.1Сметководител

е-пошта: sofija.dimovska@eurofarm.com.mk

 

Образование

2007г. – 2011г. – Дипл. економист

Економски факултет - Скопје

 

Странски јазици

Англиски

 

Членства во професионални и
други организации

/

 

Професионално искуство

2016г. – тековно – Сметководител

ЕУРО-ФАРМ ДООЕЛ

Сектор: Сметководство

 

2015г. – 2016г. – Сметководител

Лион Биро ДООЕЛ

Сектор: Финансии

 

Your name: *
Your phone: *
Your e-mail: *
Contact Preference:
Title of Message: *
Text: *
Please, Enter the Code