Стефан Стефановиќ
СТРУЧЕН СОРАБОТНИК
Email: stefan@eurofarm.com.mk

stefan-marketing1Стручен соработник

е-пошта: stefan@eurofarm.com.mk

 

Образование

1999г. – 2005г. – Дипл. фармацевт

Фармацевтски факултет - Скопје

 

Странски јазици

Англиски

 

Членства во професионални и
други организации

2005г. – тековно – Фармацевтска комора на Македонија

 

Професионално искуство

2014г. – тековно – Стручен соработник

ЕУРО-ФАРМ ДООЕЛ

Сектор: Одделение за маркетинг

 

2013г. – 2014г. – Стручен соработник

Abbott Lab.

Сектор: Маркетинг

 

2006г. –  2013г. – Стручен соработник

Белупо ДООЕЛ Скопје

Сектор: Маркетинг

 

Your name: *
Your phone: *
Your e-mail: *
Contact Preference:
Title of Message: *
Text: *
Please, Enter the Code