Еурофарм поддршка на Отворен ден на ОСМУ „Д-р Јован Калаузи“ Битола

ОСМУ „Д-р Јован Калаузи“ ги отвори вратите за своите идни ученици, за сите деветтоодделенци кои сакаат своето средно образование да го продолжат во ова училиште. Деветтооделенците имаа можност непосредно и детално да се информираат за профилите и професиите за кои се заинтересирани, да прошетаат низ лабораториите, низ кабинетите, училниците, да се запознаат во целост со училиштето, како и со идните наставници. Еурофарм го поддржа овој настан и продолжуваме да бидеме поддршка во образованието на младите, особено во делот на образованието на фармацевтските техничари и во делот на учење преку работа и феријална пракса.

Leave a Reply