ЕУРОФАРМ поддршка на Отворен ден на ССОУ ,,Димитрија Чуповски,, Велес

ССОУ ,,Димитрија Чуповски,, Велес организираше Отворен ден на училиштето на 30 мај 2023 за промоција на училиштето кај деветооделенците од градот и околните населени места. Со овие активности училиштето придонесува за афирмација на средното стручно образование што се покажа и со големата посетеност од сите основни училишта. Учениците од сите основни училишта имаа можност да се запознаат и со просториите, кабинетите и можностите кои им ги нуди училиштето. ЕУРОФАРМ го поддржа овој настан и продолжуваме да бидеме поддршка во образованието на младите, особено во делот на образованието на фармацевтските техничари и во делот на учење преку работа и феријална пракса.

Leave a Reply