Производите на DAMOR во аптеките на Еурофарм

Фармацевтската компанија ДАМОР (Farmaceutici DAMOR) е основана во 1943 година, како галенска лаборатија во Неапол, јужна Италија Денес, фармацевтската компанија ДАМОР е една од најцелосно сертифицираните фабрики за лекови во Италија
• Во 2017 година е развиен и патентиран иновативниот процес на екстракција од семињата на пченицата (Triticum Vulgare). Овој процес претставува основа на технолошкиот развој на компанијата, како и нејзина специјализација во областа на природни био-фармацевтски препарати.
• Фармацевтската компанија ДАМОР целосно го контролира производствениот процес на водениот екстракт од пченицата (Triticum Vulgare Water Extract), од појдовната суровина до финалните производи, со целосно валидирана и сертифицирана LQC опрема.
• Активните состојки од конкретниот воден екстракт од пченица, се добиваат преку глобално стандардизиран и патентиран процес. На следниов линк повеќе детали и информaции за производите
Damor

Leave a Reply