Јас, Фармацевт – компаниите за студентите

Имавме особена чест и задоволство да бидеме дел од настанот „Јас, Фармацевт – компаниите за студентите“ организиран од страна на Факултетското Студентско Собрание на Фармацевтски факултет, УКИМ во соработка со Центарот за кариера при Фармацевтски факултет, УКИМ во Скопје. Идејата на овој настан беше дружење со студентите кои во текот и пред крајот на студиите се соочуваат со прашањата што по завршување на студиите, како да пристапат на компаниите кои се можни работодавачи од фармацевтската област. Низ кратки интервјуа со присутните студенти, имавме прилика да им ја претставиме нашата компанија, организациона структура, работни позиции како и можностите за кариерен развој во Еурофарм. Ова беше настан со многу позитивна енергија и прекрасно искуство како за нас, така и за студентите. Се надеваме на уште многу успешни соработки и заеднички активности.

Leave a Reply