5-ти Конгрес на Физијатри во Македонија со меѓународно учество

Здружението на физијатри на Р.Македонија од 25-27. 09.2022 год. во Охрид, го организираше 5-от Конгрес на Физијатри. Конгресот бече можност да се прикажемат достигнувањата, новините и резултатите од примената на различни видови физикални модалитети и рехабилитациски постапки кај пациенти со различни типови на повреди, заболувања и онеспособеност. На конгресот беа поканети еминентни професори физијатри од регионот и од земјите на Европската Унија. Исто така, учество земаа и еминентни стручњаци од нашата земја од сродните области кои ги споделија своите и сознанија. Главни теми на когресот беа рехабилитација на пациенти по КОВИД-19, рехабилитација во ортопедија и трауматологија на мускулоскелетен систем, рехабилитација во ревматологија, во неврологија, рехабилитација во детска возраст како и протетика и ортотика. Стручниот тим на Еурофарм уште еднаш успешно ги промовираше производите од програмата на Fysioline I 3C Pharma Laboratorie.

Leave a Reply