Aristo Pharma

Создадена со спојување на неколку средни, германски, фармацевтски компании, ARISTO PHARMA за кратко време се етаблира и прераснува во брзорастечка, иновативна и потрошувачки ориентирана компанија со оригинална визија и добра  развојна стратегија.

Работејќи со јасно поставени стандарди и принципи за квалитет, достапност и прифатливи цени, ARISTO PHARMA е насочена кон надградување, проширување и усовршување на сопствените производни програми на лекови, билни препарати и модерни медицински додатоци и помагала.

SALTADOL

Мешавината на Салтадол® гликоза-електролит е составена на таков начин што електролитот и водата можат да се балансираат без ризик. Односот на количината на компонетите на Салтадол® е прецизно координиран, прилагодено и соодветува со намалена осмоларност на формулацијата на СЗО за снабдување на изгубени електролити.