• македонски јазик
  • English

LOCATION

5 Anton Popov Street, 1000 Skopje, R. Macedonia

+389 2 321 27 00

Contact us

Read More

Димитар Митревски

Раководител на Одделение за маркетинг е-пошта: dimitar.mitrevski@eurofarm.com.mk   Образование 2013г. – тековно  – Магистрант по МБА менаџмент Економски факултет – Скопје   2006г. – 2010г. – Дипл. економист Економски факултет – Скопје   Странски јазици Англиски   Членства во професионални и други организации /   Професионално искуство 2016г. – тековно – Раководител ЕУРО-ФАРМ ДООЕЛ Сектор: […]