• македонски јазик
  • English

LOCATION

5 Anton Popov Street, 1000 Skopje, R. Macedonia

+389 2 321 27 00

Contact us

Read More

Марија Алексовска

Стручен соработник е-пошта: marija.aleksovska@eurofarm.com.mk   Образование 2001г. – 2006г. – М-р по фармација Фармацевтски факултет – Софија   Странски јазици Англиски, бугарски   Членства во професионални и други организации /   Професионално искуство 2016г. – тековно – Стручен соработник ЕУРО-ФАРМ ДООЕЛ Сектор: Одделение за маркетинг   2011г. – 2015г. – Директор Аптека Галениус МиД Сектор: […]

Read More

Бранкица Митева

Стручен соработник e-пошта: brankica@eurofarm.com.mk   Образование г. –1995г. – Дипл. фармацевт Фармацевтски факултет – Скопје   Странски јазици Англиски   Членства во професионални и други организации 1995г. – тековно – Фармацевтска комора на Македонија   Професионално искуство 2013г. – тековно – Стручен соработник ЕУРО-ФАРМ ДООЕЛ Сектор: Одделение за маркетинг  

Read More

Михаил Минов

Стручен соработник е-пошта: misko@eurofarm.com.mk   Образование 2005г. – 2006г. – – Специјалист по фармацевтски менаџмент и маркетинг Фармацевтски факултет, Универзитет во Белград, Србија 1996г. – 2003г. – – – Дипл. фармацевт. Фармацевтски факултет – Скопје   Странски јазици Англиски   Членства во професионални и други организации 2006г. – тековно – Фармацевтска комора на Македонија (член на Уредувачкиот Одбор […]

Read More

Новица Миротиќ

Стручен соработник e-пошта: novica@eurofarm.com.mk   Образование 2001г. – 2009г. – Дипл. доктор по стоматологија Стоматолошки факултет – Скопје   Странски јазици Англиски, црногорски   Членства во професионални и други организации /   Професионално искуство 2015г. – тековно – Стручен соработник ЕУРО-ФАРМ ДООЕЛ Сектор: Одделение за маркетинг   2014г. – 2015г. – Стручен соработник Титан ДООЕЛ […]

Read More

Елена Трајковска

Стручен соработник е-пошта: elena.trajkovska@eurofarm.com.mk   Образование 2001г. – 2009г. – Дипл. доктор по општа медицина Медицински факултет – Скопје   Странски јазици Англиски   Членства во професионални и други организации /   Професионално искуство 2016г. – тековно – Стручен соработник ЕУРО-ФАРМ ДООЕЛ Сектор: Одделение за маркетинг   2012г. – 2016г. – Медицински претставник Аксон Трејдинг […]

Read More

Стефан Стефановиќ

Стручен соработник е-пошта: stefan@eurofarm.com.mk   Образование 1999г. – 2005г. – Дипл. фармацевт Фармацевтски факултет – Скопје   Странски јазици Англиски   Членства во професионални и други организации 2005г. – тековно – Фармацевтска комора на Македонија   Професионално искуство 2014г. – тековно – Стручен соработник ЕУРО-ФАРМ ДООЕЛ Сектор: Одделение за маркетинг   2013г. – 2014г. – […]