• македонски јазик
  • English

ЛОКАЦИЈА

Антон Попов бр.5, 1000 Скопје, Р.Македонија

+389 2 321 27 00

Контактирајте нѐ

КОНТАКТ

Контактирајте нѐ

АДРЕСА Антон Попов бр.5,
1000 Скопје,
Р. Македонија
ТЕЛЕФОН телефон : +389 2 321 27 00
факс : +389 2 321 42 92
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА eurofarm@eurofarm.com.mk
ПРИЈАВА за несакани ефекти од лекови и медицински помагала nesakani.efekti@eurofarm.com.mk