НАШИОТ ТИМ

Запознајте го нашиот тим од експерти и професионалци во своите области. Индивидуи кои ги живеат визијата и вредностите на нашата компанија.

Сопственик и Генерален менаџер

Татјана Стерјева

м-р специјалист

Сопственик и Генерален менаџер tatjana@eurofarm.com.mk

Сектор Фармација

Одделение за набавка
Ljupka Koteska

Љупка Котеска

дипл. фармацевт Специјалист по аналитика на лекови

Одговорна на Одделение за набавка
ljupka@eurofarm.com.mk

Одделение за продажба

Ристе Ристевски

дипл. фармацевт

Комерцијалист riste@eurofarm.com.mk
02 551 45 11

Ана Петрушевска

фармацевтски техничар

Комерцијалист
ana.petrusevska@eurofarm.com.mk
02 551 45 12

Александра Ристиќ

дипл. фармацевт

Комерцијалист
aleksandra.ristic@eurofarm.com.mk
02 551 45 13

Душко Давчев

дипл. фармацевт

Комерцијалист
dusko@eurofarm.com.mk
02 551 45 31

Даниела Попоска

дипл. фармацевт

Комерцијалист
daniela.poposka@eurofarm.com.mk
02 551 45 15

Одделение за јавни набавки

Сузана Давиткова

дипл. фармацевт

Одговорна на Одделение за јавни набавки
suzana@eurofarm.com.mk
02 551 45 14

Сектор за увоз, застапување и промоција

Ангелка Балазелкоска

дипл. фармацевт

Менаџер за увоз и извоз
angelka@eurofarm.com.mk
02 551 45 03

Одделение за регулаторни прашања
Elena Mladenovska

Елена Младеновска

дипл. фармацевт

Одговорна на оддел за регулаторни прашања
elena@eurofarm.com.mk
02 551 45 17

Одделение за промоција – стручни соработници

Стефан Стефановиќ

дипл. фармацевт

Стручен соработник stefan@eurofarm.com.mk

Новица Миротиќ

дипл. д-р стоматолог

Стручен соработник
novica@eurofarm.com.mk

Михаил Минов

дипл. фармацевт

Стручен соработник misko@eurofarm.com.mk

Бранкица Митева

дипл. фармацевт

Стручен соработник brankica@eurofarm.com.mk

Марија Алексовска

дипл. фармацевт

Стручен соработник marija.aleksovska@eurofarm.com.mk

БРАНИСЛАВ СТОЈАНОВ
ДИПЛ. ФАРМАЦЕВТ
Стручен соработник branislav@eurofarm.com.mk

Сектор магацин

magacin@eurofarm.com.mk
Прием во магацин
ИГОР ДИМИШКОВСКИ
igor.dimiskovski@eurofarm.com.mk
ИГОР МИНОВСКИ
igor.minovski@eurofarm.com.mk
Пакување и контрола
Татјана Велковска
tatjana.velkovska@eurofarm.com.mk
Терциерно производство
Ангелка Балазелкоска
angelka@eurofarm.com.mk
Логистика
logistika@eurofarm.com.mk

Сектор за контрола на квалитет

elena@eurofarm.com.mk
angelka@eurofarm.com.mk

Сектор за правни работи, маркетинг и односи со јавноста

Одделение за правни работи

Наташа Митревска Поповска

дипл. правник

Одговорна на Одделение за правни работи
adv.natasa@eurofarm.com.mk
02 551 45 29

Одделение за маркетинг и односи со јавноста
Анета Кочишки
aneta@eurofarm.com.mk

Сектор за финансии и сметководство

Фани Смуткоска

м-р по економски науки

Одговорна на Сектор за финансии и сметководство
fani@eurofarm.com.mk
02 551 45 25

Одделение за сметководство

Сузана Стојчева

Сметоководител

suzana.stojceva@eurofarm.com.mk
02 551 45 26

Емилија Ристевска

Сметоководител

emilija@eurofarm.com.mk
02 551 45 27

Филип Скалов

Сметоководител

filip.skalov@eurofarm.com.mk
02 551 45 38

Пандорче Иваноска

Сметоководител

pandorce@eurofarm.com.mk
02 551 45 39

Елизабета Неделковска

Сметоководител

elizabeta@eurofarm.com.mk
02 551 45 41

Катерина Алексовска

Сметоководител

katerina@eurofarm.com.mk
02 551 45 40

Софија Димовска

Сметоководител

sofija.dimovska@eurofarm.com.mk

Александар Донески

Сметоководител

aleksandar.doneski@eurofarm.com.mk

Служба за информатичка технологија

Одржување на компјутерски системи
БОБАН ДИМИТРИЈЕВИЌ
boban.dimitrievic@eurofarm.com.mk
МАРТИН СПАСОВСКИ
martin.spasovski@eurofarm.com.mk

Станете дел од нашиот тим!

Бараме енергични, проактивни и високо мотивирани личности, кои покрај личните, поседуваат и професионални цели кои би сакале да ги остварат во нашата компанија.
Изградете ја својата кариера во Еурофарм!