Александар Донески
СМЕТКОВОДСТВО
Email: aleksandar.doneski@eurofarm.com.mk

aleksandar-smetkovodstvo1.1Сметководител

е-пошта: aleksandar.doneski@eurofarm.com.mk

 

Образование

2013г. – тековно – Магистрант по монетарна економија, финансии и банкарство

Економски факултет - Скопје

 

1999г. – 2010г. – Дипл. економист

Економски факултет - Скопје

 

Странски јазици

Англиски

 

Членства во професионални и
други организации

/

Професионално искуство

2016г. – тековно – Сметководител

ЕУРО-ФАРМ ДООЕЛ

Сектор: Сметководство

 

2015г. – 2016г.  – Сметководител

DMED Healthcare Group Скопје

Сектор: Сметководство и финансии

 

2011г. – 2015г. – Сметководител

Компанија Колчкоски Скопје

Сектор: Сметководство и финансии

 

Your name: *
Your phone: *
Your e-mail: *
Contact Preference:
Title of Message: *
Text: *
Please, Enter the Code