Бранкица Митева
СТРУЧЕН СОРАБОТНИК
Email: brankica@eurofarm.com.mk

brankicaСтручен соработник

e-пошта: brankica@eurofarm.com.mk

 

Образование

г. –1995г. – Дипл. фармацевт

Фармацевтски факултет - Скопје

 

Странски јазици

Англиски

 

Членства во професионални и
други организации

1995г. – тековно – Фармацевтска комора на Македонија

 

Професионално искуство

2013г. – тековно – Стручен соработник

ЕУРО-ФАРМ ДООЕЛ

Сектор: Одделение за маркетинг

 

Your name: *
Your phone: *
Your e-mail: *
Contact Preference:
Title of Message: *
Text: *
Please, Enter the Code