Димитар Митревски
РАКОВОДИТЕЛ
Email: dimitar.mitrevski@eurofarm.com.mk
telefon:+ 389 2 551 45 28

dimitar-marketing1Раководител на Одделение за маркетинг

е-пошта: dimitar.mitrevski@eurofarm.com.mk

 

Образование

2013г. – тековно  – Магистрант по МБА менаџмент

Економски факултет - Скопје

 

2006г. – 2010г. – Дипл. економист

Економски факултет - Скопје

 

Странски јазици

Англиски

 

Членства во професионални и
други организации

/

 

Професионално искуство

2016г. – тековно – Раководител

ЕУРО-ФАРМ ДООЕЛ

Сектор: Одделение за маркетинг

 

2013г. – 2015г. – Лице за план и анализа

ЕУРО-ФАРМ ДООЕЛ

Сектор: План и анализа

 

2011г. – 2012г. – Сметководител

ЕУРО-ФАРМ ДООЕЛ

Сектор: Сметководство

 

Your name: *
Your phone: *
Your e-mail: *
Contact Preference:
Title of Message: *
Text: *
Please, Enter the Code