Елена Трајковска
СТРУЧЕН СОРАБОТНИК
Email: elena.trajkovska@eurofarm.com.mk

elena-marketing1Стручен соработник

е-пошта: elena.trajkovska@eurofarm.com.mk

 

Образование

2001г. – 2009г. – Дипл. доктор по општа медицина

Медицински факултет - Скопје

 

Странски јазици

Англиски

 

Членства во професионални и
други организации

/

 

Професионално искуство

2016г. – тековно – Стручен соработник

ЕУРО-ФАРМ ДООЕЛ

Сектор: Одделение за маркетинг

 

2012г. – 2016г. – Медицински претставник

Аксон Трејдинг Старвин ДООЕЛ

Сектор: Маркетинг

 

2009г. – 2012г. – Доктор

Медиковиктор Скопје

Сектор: Здравствена заштита

 

Your name: *
Your phone: *
Your e-mail: *
Contact Preference:
Title of Message: *
Text: *
Please, Enter the Code