Сузана Стојчева
СМЕТКОВОДСТВО
Email: suzana.stojceva@eurofarm.com.mk
telefon:+ 389 2 551 45 26

suzana-smetkovodstvo1.1Сметководител

телефон: 02 551 45 26

е-пошта: suzana.stojceva@eurofarm.com.mk

 

Образование

1999г. – 2003г. – Дипл. одделенски наставник

Педагошки факултет - Скопје

 

Странски јазици

Српски, англиски

 

Членства во професионални и
други организации

/

 

Професионално искуство

2010г. – тековно – Сметководител

ЕУРО-ФАРМ ДООЕЛ

Сектор: Сметководство

 

2009г. – 2010г. – Сметководител

Бујото Хоум

Сектор: Сметководство

 

2004г. – 2009г. – Сметководител

Гиго-Трејд

Сектор: Сметководство

 

 

Your name: *
Your phone: *
Your e-mail: *
Contact Preference:
Title of Message: *
Text: *
Please, Enter the Code