Фани Смуткоска
РАКОВОДИТЕЛ
Email: fani@eurofarm.com.mk
telefon:+ 389 2 551 45 25

fani-finansii1.1Раководител на Сектор финансии и сметководство

телефон: 02 551 45 25

е-пошта: fani@eurofarm.com.mk

 

Образование

М-р по економски науки

 

Дипл. економист

 

Странски јазици

 

Членства во професионални и
други организации

 

Професионално искуство

тековно - Раководител

ЕУРО-ФАРМ ДООЕЛ

Сектор: Финансии и сметководство

Your name: *
Your phone: *
Your e-mail: *
Contact Preference:
Title of Message: *
Text: *
Please, Enter the Code