Љупка Котеска
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА НАБАВКА
Email: ljupka@eurofarm.com.mk
telefon:+ 389 2 551 45 04

ljupka-nabavka1Лице одговорно за набавка

телефон: 02 551 45 04

е-пошта: ljupka@eurofarm.com.mk

 

Образование

1991г. – 1996г. – Дипл. фармацевт

Фармацевтски факултет - Скопје

 

Странски јазици

Англиски

 

Членства во професионални и
други организации

2012г. - тековно - Фармацевтска комора на Македонија

 

Професионално искуство

2011г. – тековно – Лице одговорно за набавка

ЕУРО-ФАРМ ДООЕЛ

Сектор: Одделение за набавка

 

2002г. – 2011г. – Комерцијалист

ЕУРО-ФАРМ ДООЕЛ

Сектор: Одделение за продажба

 

Your name: *
Your phone: *
Your e-mail: *
Contact Preference:
Title of Message: *
Text: *
Please, Enter the Code